Historie

Tělovýchovná jednota Sokol byla v Satalicích založena v roce 1907. Přesto, že obec byla tehdy poměrně malá, měla několik nadšenců, kteří se nebáli velkých úkolů a rizika. Sešli se k první důvěrné poradě 1. dubna 1907 v hostinci U Cermanů (dnešní hostinec U Ulrichů v ulici K Radonicům). K dalším dvěma poradám byli pozváni zástupci Župy Barákovy a po všech formálních přípravách byl na ustavující schůzi 21.7.1907 zvolen první výbor jednoty. Dvanáct zakládajících členů složilo příspěvek po 25 zlatých. Prvním starostou byl R. Čepek a prvním náčelníkem Antonín Reitmayer.

Jednota měla přibližně 50 členů ze Satalic, Kbel, Vinoře a Radonic. V roce 1908 se konalo první veřejné cvičení v restauraci U nádraží. Za další dva roky měla jednota první okrskové cvičení na posečeném poli u satalického háje, při silnici do Radonic. Při této slavnosti věnovaly satalické ženy jednotě prapor.

Po skončení první světové války vystavěl hostinský Cerman u svého hostince sál, který propůjčil jednotě ke cvičení. Tato sokolovna sloužila řadu let nejen ke cvičení, ale i k promítání filmů, konaly se zde různé kulturní akce, divadelní představení a dosud jsou zde pořádány plesy. Teprve v srpnu 1949 se stala Tělovýchovná jednota Sokol vlastníkem sokolovny.

V Satalicích existovala dočasně kromě TJ Sokol i Dělnická tělocvičná jednota (DTJ), založená v roce 1927, která konala cvičení svých členů v sále restaurace U Malých, na křižovatce. 

(Převzato z Výpisu z kroniky obce Satalice sepsaného panem Josefem Vodičkou)

V r.1941 byl Sokol zrušen a po válce opět obnoven. V roce 1948 došlo ke sloučení všech tělovýchovných a sportovních organizací a dlouhá léta zde pak tělovýchova fungovala pod názvem TJ Satalice. Až po roce 1990 byl znovu obnoven Sokol.

V sekci Galerie najdete fotografie z historie satalických Sokolů. Pokud vlastníte jiné fotografie z dění satalického Sokola a chcete je  zpřístupnit dalším lidem, kontaktujte nás. Rádi je začleníme na naše stránky. Děkujeme na tomto místě panu Liborovi Vrabcovi, z jehož prezentace věnované historii Satalic jsme mnohé fotografie použili.