Valná hromada TJ Sokol Satalice 2017

Datum konání

Vážená sestro/ Vážený bratře,

Naše jednota TJ. Sokol Satalice si tě dovoluje pozvat na valnou hromadu. Uvítáme co nejširší účast všech členů sokola.

Bude promítána fotodokumentace z realizovaných akcí

Drobné pohoštění tradičně zajištěno.

Valná hromada se koná v úterý 7. 3. 2017, od 18:00 hod. v prostorách naší sokolovny

 

Program:

1. Zahájení a schválení navrženého programu.

2. Volba mandátní a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

3. Zpráva o činnosti výboru v roce 2016.

4. Zpráva o hospodaření za rok 2016.

5. Nová výše oddílových příspěvků na rok 2018.

6. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2016

7. Zprávy o činnosti všestrannosti a oddílů.

8. Rozprava k předneseným zprávám, diskuze, různé.

9. Návrh na usnesení VH a schválení usnesení.

10. Závěr VH.

Vložil/a: supereditor , Čt, 02/02/2017 - 11:40