Aktuality

Valná hromada TJ Sokol Satalice 2017

Vážená sestro/ Vážený bratře,

Naše jednota TJ. Sokol Satalice si tě dovoluje pozvat na valnou hromadu. Uvítáme co nejširší účast všech členů sokola.

Bude promítána fotodokumentace z realizovaných akcí

Drobné pohoštění tradičně zajištěno.

Valná hromada se koná v úterý 7. 3. 2017, od 18:00 hod. v prostorách naší sokolovny

 

Program:

1. Zahájení a schválení navrženého programu.

2. Volba mandátní a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

3. Zpráva o činnosti výboru v roce 2016.

Sešli jsme se v Riu

I letos jsme se v Sokole mohli vyřádit na tradičním karnevalu. Tentokrát jsme vyrazili na pravý brazilský karneval. Masky se předvedly promenádou v rytmu samby. Po tanečním zahájení následoval průvod alegorických vozů. Každý vůz se představil svým pokřikem: „ Do Ria jsme dorazili, plni mladé, svěží síly. Dnes se budem bavit, smát, vesele si tancovat. Kdo neumí sambu, sklidí velkou hanbu. My jsme děti ze Sokola, pohyb nám problém nedělá.“ V duchu těchto hesel se odvíjel celý program.