Aktuality

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY

Vážení členové Sokola,

druhá etapa rekonstrukce sokolovny bude zahájena 15. června 2017, předpokládaný konec okolo začátku září 2017. Po dobu stavby bude sokolovna nepřístupná. Děkujeme všem členům za pochopení.

Schůze výboru se koná 11.4.

Vážení členové a příznivci Sokola, 

upozorňujeme, že schůze výboru TJ Sokol Satalice se výjimečně koná až druhé úterý v měsíci - 11. dubna v 18:30 v klubovně sokolovny.

Toto úterý 4.4. se chceme účastnit důležitého zasedání zastupitelstva MČ Satalice.

Děkujeme za pochopení

 

Valná hromada TJ Sokol Satalice 2017

Vážená sestro/ Vážený bratře,

Naše jednota TJ. Sokol Satalice si tě dovoluje pozvat na valnou hromadu. Uvítáme co nejširší účast všech členů sokola.

Bude promítána fotodokumentace z realizovaných akcí

Drobné pohoštění tradičně zajištěno.

Valná hromada se koná v úterý 7. 3. 2017, od 18:00 hod. v prostorách naší sokolovny

 

Program:

1. Zahájení a schválení navrženého programu.

2. Volba mandátní a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

3. Zpráva o činnosti výboru v roce 2016.