Aktuality

Netradiční Běh satalickou oborou 2020

Letošní KORONAVIROVÝ ročník běhu SATALICKOU OBOROU proběhl netradičně, ale přece. Děti i rodiče měli možnost si trať zaběhnout individuálně či během cvičebních hodin v Sokole. Této možnosti využilo 77 dětí a 16 rodičů. Účastníkům děkujeme a blahopřejeme.

více na www.behsatalickouoborou.eu

Cvičení v sokolovně zahájeno 12.5. za dodržování zvýšené hygieny. Čtěte další informace v textu.

Vážení členové TJ Sokol Satalice,

počínaje dnem 12.5. 2020 se opět otevírá sokolovna. Rozhodnutí, zda daný oddíl začne cvičit, necháváme na cvičiteli. Cvičení je možné za následujících podmínek:

1. Každý cvičenec či jeho zákonný zástupce podepíše "prohlášení o bezinfekčnosti". Formuláře ve dvojím vydání - pro dospělé a děti - budou ležet na stole při vstupu do sokolovny. Podepsaný formulář si cvičitel ponechá u sebe, příležitostně předá výboru.

2. Při vstupu do sokolovny si každý bude dezinfikovat ruce - dezinfekce bude opět na stole při vstupu.