Stolní tenis

Nový oddíl, který se bude scházet v pondělí mezi 16 a 19h, určený pro všechny věkové kategorie. Náplň a rozdělení věkových kategorií budou upřesněny.

Vede Michal Zbín (michalzbin [at] seznam.cztarget="_blank")