Zdravotní cvičení

Cvičení vede cvičitelka III. tř. Zdr. TV Soňa Paulová (603 787 203), která si přes své dlouholeté zkušenosti neustále zvyšuje kvalifikaci. Cvičení se koná vždy v pondělí a ve čtvrtek od 19.00 do 20.00 hod. Oddíl má v současné době téměř čtyřicet členek, a to od školního věku až po věk důchodový. zdravotníCvičení je zaměřeno především na udržování svalové rovnováhy těla, a to na základě protahovacích cvičení u skupin svalů posturálních, posilování svalů fázických, cvičení nervosvalové koordinace, cvičení balančních, relaxačních a dechových a doplňkové tanečně pohybové aktivity. Cviční je prováděno v souladu s pravidly zdravotní tělesné výchovy, většinou v pomalém tempu s vedeným pohybem, v souladu s plynoucím dechem a  především v nízkých polohách (v lehu na zádech, lehu na břiše). Cvičenky si oblíbily také cvičení na gymnastických míčích, v každé hodině se používají cvičební podložky, ale cvičí se i na žebřinách, případně dalším nářadí. Toho se ale využívá méně vzhledem k vysokému počtu cvičenek v hodině. (Průměrná návštěvnost hodin je kolem 20 cvičenek). Ke cvičení se také využívají overbally a terrabendy.