Valná hromada 2022

Datum konání

Pozvánka na valnou hromadu

Vážená sestro/ Vážený bratře,

Naše jednota TJ. Sokol Satalice si tě dovoluje pozvat na valnou hromadu. Uvítáme co nejširší účast všech členů sokola a pomoc fyzicky zdatnějších při organizaci VH (od 17:00).

Drobné pohoštění (v redukované podobě) tradičně zajištěno.

Valná hromada se koná v úterý 22. března 2022, od 18:00 hod.
v prostorách naší sokolovny

Program:

1. Zahájení a schválení navrženého programu.

2. Volba mandátní/návrhové a volební komise.

3. Zpráva o činnosti výboru v roce 2021.

4. Zpráva o hospodaření za rok 2021.

5. Volby do výkonného výboru, revizní komise TJ a vyslanců a delegátů na župní VH.

6. Zpráva o členské základně a nová výše členských příspěvků na rok 2022,23.

7. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2021.

8. Zprávy o činnosti všestrannosti a oddílů.

9. Rozprava k předneseným zprávám, diskuze, různé.

10. Návrh na usnesení VH a schválení usnesení.

11. Závěr VH.

Vložil/a: supereditor , St, 23/02/2022 - 07:33